Generelt

Nordisk Administrativt Forbund består af fem afdelinger i henholdsvis Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark.

Hver afdeling udgør samtidig et separat nationalt forum til brug for fremme af forbundets formål. Det fællesnordiske formandskab indehaves pt. af Sverige.

Formænd for de nationale afdelinger er:

Finland: Paulina Tallroth
Norge: Carlo Thomsen
Sverige: Lars Wennerström
Island: Trausti Fannar Valsson (tfv@hi.is)
Danmark: Claes Nilas (clni@mbbl.dk)