Generalforsamling i Nordisk Administrativt Forbund 2017.

Mandag den 26. juni kl. 16.30


Dagsordenen er: 1. Generel orientering, herunder om Administrativ Debat. 2. Valg af Formand. 3. Valg af styrelse. 4. Godkendelse af regnskab for 2016. 5. Godkendelse af budget for 2017. 6. Eventuelt. Vh (...)


>> Læs mere

NAF afholder mange spændende arrangementer.

Få et overblik her til venstre.