Nyt fra formanden Jul 2016

Formandsbrev


God forårssæson i NAF

Af Claes Nilas

Vi står nu over for sommerperioden og jeg ønsker alle Nordisk Administrativt Forbunds medlemmer en rigtig god sommer.

Vi kan se tilbage på en meget fin forårssæson, hvor vi igen afviklede den store Forvaltningskonference tilbage i februar måned sammen med DJØF på Radisson Scandinavia på Amager. Det var især godt, at vi i år satte politisk ledelse på dagsordenen med fortrinlige oplæg af Fhv. minister, MF Christine Antorini og Borgmester i Helsingør Benedikte Kiær.

Og så har vi afholdt to velbesøgte debatmøder. Det første var i slutningen af marts måned, hvor vi satte Fremtidens offentlige forvaltning til debat. Med fine oplægsholdere som Departementschef Sophus Garfiel, kommunaldirektør Stine Johansen og professor Peter Bjerre Mortensen. Her kom vi rigtig godt rundt om en række aktuelle tendenser i nyorganisering inden for det offentlige og drøftede bl.a. udflytningen af statslige arbejdspladser, digitalisering og automatisering samt borgerinddragelse og samskabelse.

Og vores andet møde var et morgenmøde i maj, hvor vi gik lidt op i skyen og så på Nye Demokratiske Bevægelser med tre superengagerede oplægsholdere: Fhv. minister, MF Sofie Carsten Nielsen, Udlandsredaktør Anna Libak og Professor Kasper Møller Hansen. Og jeg synes virkelig vi gik i kødet på de svære emner: elite og udkant, land og by, gamle partier og nye værdipartier, opblomstring af nationalistiske strømninger i Europa, nye protestpartier mm. og også med stort engagement fra et talstærkt morgenpublikum – det giver noget særligt med en god debat over morgenkaffe og rundstykker !

Og pt er vi så inde i et meget intensivt samarbejde med Deloitte og DJØF om Styringsagenda 2017, der i år finder sted onsdag den 6. september på Lokomotivværkstedet i København. Vi er i gang med et ambitiøst program, hvor vi både vil favne debatten om styringskæden i det offentlige og udfordringen med styring gennem den digitale transformation. Og som oplægsholdere har vi allerede Innovationsministrer Sophie Løhde og Forsvarschef Bjørn Bisserup.

Sophie Løhde har vi jo i øvrigt også et interview med i det netop udkomne nummer af Administrativ Debat – nr. 2 i år, hvor hun folder både Sammenhængsreformen og forventningerne til Ledelseskommissionen meget flot ud.

Mange hilsener
Claes Nilas