Nyt fra formanden Jul 2016

Nyt nummer af Administrativ Debat


Det seneste nummer af bladet Administrativ Debat er nu udgivet. Det indeholder et stort interview med tidligere ambassadør Carsten Søndergaard, som tegner konturerne af en ny verdensorden, hvor sikkerhedspolitiske hensyn kommer til at dominere markedshensyn. I bladet er også en artikel om den aktuelle økonomiske situation skrevet af topøkonomerne Torben M. Andersen og Michael Svarer samt en artikel, der afrapporterer resultaterne af en stor undersøgelse af kommunale og statslige topchefers oplevelse af politisk pres. Den artikel er skrevet af Niels Opstrup, Heidi Houlberg Salomonsen, Anders Villadsen og Caroline Howard Grøn. Endelig argumenterer Jørgen Grønnegård Christensen og undertegnede i bladet for, at den næste reformfase kræver en bredere faglig indsigt, end den som de foretrukne reformarkitekter, økonomerne, kan levere.

Tak til redaktøren Kasper Tollestrup og hele bladets redaktion for et rigtig stærk og aktuelt nummer af forbundets blad, Administrativ Debat.

Hele bladet kan læses her: https://www.djoef.dk/omdjoef/nyheder-og-blade/fagblade-for--oe-konomer-og-jurister/administrativ-debat.aspx

Peter Bjerre Mortensen
(Formand for Nordisk Administrativt Forbund)
Januar 2023