Nyt fra formanden Jul 2016

Formandsbrev


NAF står over for et spændende efterår 2016.

Af Claes Nilas

Nordisk Administrativt Forbund (NAF) er nu så langt i samarbejdet med Deloitte og DJØF om én af årets helt store profilbegivenheder, Styringsagenda 2016, at der er grund til at sige lidt om, hvorfor vi fra Forbundets side er gået ind i dette arbejde, og hvad vi vil med årets Styringsagenda.

NAF beskæftiger sig jo med mange forvaltningsdagsordener og har fokus på organisationsudvikling og udøvelse af offentlig ledelse. Men når vi for et par år siden gik ind i samarbejdet med Deloitte og DJØF var det særligt for at tage udviklingen af styring i de offentlige organisationer op, altså så at sige gå ned i værktøjskassen knyttet til New Public Management og give styringstiltag et kritisk eftersyn, men også se på, hvor der sker en kvalitetsudvikling af den offentlige styring.

Så der er ingen grund til at skjule, at med Styringsagendaen, som i år afvikles som et samarbejdsprojekt mellem de tre organisationer torsdag den 8. september i inspirerende omgivelser i Lokomotivværkstedet på Otto Buses Vej i København, er det meget det offentlige som en forretning, der skal overholde budgetter og blive stadig mere effektiv, der er omdrejningspunktet.
På alle Styringsagendaerne, også 2016-udgaven, har et vigtigt emne været relationen mellem økonomifunktionen og resten af organisationen, altså typisk organisationens faglige kernefunktioner. Og det er også en vigtig diskussion, fordi man groft sagt får præsenteret to former for økonomifunktion – enten den strenge kontrollant, der har stærk fokus på forretningsaspektet, budgetoverholdelse og så at sige fungerer kontrollerende over for de faglige funktioner, eller sparringspartneren, der både bliver inddraget i organisationens strategiarbejde og udarbejdelse af årlige måle- og fokuspunkter og i øvrigt søger at opbygge en tillidsfuld relation til de faglige funktioner, f.eks. ved at sætte økonomiske rammer op, der er overensstemmende med de faglige prioriteter, og som de faglige chefer derefter har frirum til at udfylde.

Som et topemne på 2016 – udgaven af Styringsagendaen vil vi se på styringsudfordringen i offentlige organisationer, der er gennem en transformationsproces, og hvor evnen til forandringsledelse derfor er særlig vigtig. Derfor ser vi meget frem til key-note præsentationerne fra borgmester i Århus kommune, Jacob Bundsgaard, departementschef i justitsministeriet, Barbara Bertelsen og adm. direktør i banedanmark Per Jacobsen, der alle kommer med erfaringer fra netop transformationsprocesser i store offentlige organisationer.

I øvrigt vil NAF og DJØF sammen stå for en særlig medvirken på årets Styringsagenda, da vi på en særlig session, kaldet Videntorvet, i små uformelle dialogforaer vil trykprøve udviklingen i offentlig styring netop nu. Det er også noget af det, der gør samarbejdsprojektet om Styringsagendaen interessant, at vi også kan afprøve nye former for konferenceafvikling.

Så forhåbentlig vel mødt i Lokomotivværkstedet i september