Norge

Det nordiske administrative forbundet - Den norske avdeling

Det Nordiske Administrative Forbund er et treffsted for ansatte i det offentlige på tvers av fag, forvaltningsnivå og statsmakter. Forbundet arbeider på tvers av de nordiske grensene og forbundet har jevnlige treff hvor trender og politikk som påvirker offentlig ledelse og administrasjon diskuteres og erfaringer deles.

Som medlem kan du delta på spennende debattmøter. Du får også tilsendt Nordisk Administrativt Tidsskrift, og du kan delta på fellesnordiske konferanser i de nordiske landene.

Debattmøtene i Den norske avdeling av forbundet avholdes i Oslo fire ganger i halvåret. Møtene holder et høyt faglig nivå med temaer som er aktuelle og har bred offentlig interesse. Foredragsholdere og innledere er premissleverandører i den offentlige debatt. Møtene avsluttes med sosial samling med gode muligheter til nettverksbygging.

Nordisk Administrativt Tidsskrift – verdens eldste administrative tidsskrift – sendes til medlemmene fire ganger i året. (Tidsskriftet har ikke kommet ut de to siste årene, men vil bli gitt ut fra 2009 igjen.) Artiklene spenner over et vidt register av aktuelle samfunnstemaer og er skrevet av nordiske forfattere.

De fellesnordiske konferansene avholdes hvert tredje år og varer to til tre dager. Konferansene gir en god mulighet for å få faglige impulser og knytte kontakter med andre fra hele Norden. Neste fellesnordiske konferanse avholdes i slutten av september 2009 på hurtigruten fra Tromsø til Trondheim. Temaet i 2009 er Ressursforvaltning. Den norske avdeling pleier å tilby stipender til yngre medlemmer.

Den norske avdeling har ca. 350 medlemmer fra lokal og sentral forvaltning, domstolene, Stortingets administrasjon, universiteter, høyskoler mv. Medlemskontingenten er 250 kroner for de som er over 35 år, 150 kroner for de som er under.

Styret i den norske avdelingen:

Den norske avdeling ledes av fagdirektør Carlo Thomsen.

Styret
Fagdirektør Carlo Thomsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (leder)
Avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, Justis- og beredskapsdepartementet
Seniorrådgiver Dag Solumsmoen, Direktoratet for forvaltning og IKT
Stipendiat Jon Christian Fløysvik Nordrum, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Førsteamanuensis Inger Marie Stigen, Høgskolen i Oslo og Akershus
Kommuneadvokat Hanne Harlem, Kommuneadvokaten i Oslo
Seniorrådgiver Anne Heyerdahl, Justis- og beredskapsdepartementet

Varamedlemmer:
Seniorrådgiver Maria Martens, Utenriksdepartementet
Avdelingsdirektør Astri Tverstøl, Finansdepartementet
Seniorrådgiver Ellen Bruzelius Backer, Miljødirektoratet

Sekretær:
Førstekonsulent Anette Ødelien, Justis- og beredskapsdepartementet

Norsk redaktør for Nordisk Administrativt Tidsskrift:
Førsteamanuensis Inger Marie Stigen, Høgskolen i Oslo og Akershus (-sommeren 2015)
Postdoktor Kristoffer Kolltveit, Universitetet i Oslo (sommeren 2015-)