Samarbejdspartnere for Nordisk Administrativt Forbund

DJØF
http://www.djoef.dk/

Deloitte
http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/index.htm

Nordisk Ministerråd
http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad