Den offentlige sektor

Nordisk Administrativt Forbund (NAF)

Vil du være med til at præge debatten om den offentlige sektor?

Den offentlige sektor er i øjeblikket under et historisk pres pga. finanskrisen og stigende krav. Derfor har det aldrig været vigtigere at sætte fokus på udfordringerne og mulighederne for den offentlige sektor. Nordisk Administrativt Forbund er forbundet, der kaster lys på de nye muligheder og sikrer en kvalificeret – og opkvalificerende – debat.

Hvad er Nordisk Administrativt Forbund?

Nordisk Administrativt Forbund (NAF) har gennem næsten 100 år sat aktuelle forvaltningsspørgsmål til debat. Vi sætter fokus på udfordringerne for den offentlige sektor, mulighederne for nytænkning og udvikling, forholdet mellem embedsmænd og politikere og meget andet. Gennem et aktivt program giver vi sammen med samarbejdspartnere som DJØF og Deloitte vores medlemmer mulighed for at få adgang til den nyeste viden om den offentlige forvaltning.

Nordisk Administrativt Forbund har i alt 1400 medlemmer i de fem nordiske lande, heraf omkring 300 danske medlemmer.

***************************************************************************************
Forvaltningskonferencen 2020: Kom til debat om tillid i forvaltningen

På ’Forvaltningskonferencen 2020’ er tillid på dagsordenen. Du får politikere og embedsmænds bud på, hvad vi sammen gør for at fastholde tilliden til forvaltningen, indadtil og udadtil.

Vær med til at debattere, hvordan:
• den offentlige sektor kan ledes på en ny måde
• styring kan udøves med tillid og samtidig understøtte arbejdsglæde
• embedsmandens retssikkerhed, ytringsfrihed og faglige frihed kan bevares i en travl hverdag.
Konferencen er igen i år garant for en åben debat, hvor politikere og embedsmænd taler lige ud af posen, helt uden filter.


I debatterne kan du blandt andet møde:
• Pia Olsen Dyhr, formand for SF
• Ole Bondo Christensen, borgmester i Furesø Kommune
• Malene Friis Andersen, psykolog og forsker
• Stefan Herman, rektor for Københavns Professionshøjskole.

Tid og sted:
Torsdag den 6. februar 2020 kl. 09.00-16.15
Radisson Blu Scandinavia, Amager Blvd. 70, 2300 København

Se det fulde program 6. februar 2020
https://www.djoef.dk/kurser-og-arrangementer/s-oe-gning-alle-aktiviteter/aktiviteter/forvaltningskonferencen-2020.aspx?utm_campaign=Forvaltningskonferencen_2020&utm_medium=Banner&utm_source=Naf.dk


***************************************************************************************
Kære alle medlemmer

Juridisk forening indkalder hermed til medlemsmøde d. 28/10/2019.

Arrangementet afholdes kl. 17:00 i Østre Landsret, Bredgade 59, 1260 København K

Under mødet vil professor, dr.juris Hans Petter Graver tale om emnet:

Domstolenes uafhængighed under politiske pres

Efter foredraget vil der være en let buffetservering.

For alle NAF medlemmer er det gratis at deltage.

Tilmeldning: Skriv en mail om deltagelse til regnskab@naf-net.dk inden torsdag d. 24/10/2019.

Information om emnet:

Politiske magthavere forsøger undertiden at påvirke domstolene på anden måde end gennem den lovgivning, de skal dømme efter. Sådanne pres har i nogle tilfælde retlige svar (jf. EU-domstolens dom af 25. juni 2019 om en Polsk lov om at nedsætte højesteretsdommeres pensionsalder). I andre tilfælde medfører presset en retspolitisk debat, der kan påvirke respekten for domstolene. Foredragsholderen har beskæftiget sig med dette emne i et stort forfatterskab, senest om den særligt udpegede højesteret, der virkede under den tyske besættelse af Norge. I sit foredrag vil han belyse emnet både historisk og med eksempler fra nutidig europæisk og amerikansk politik.***************************************************************************************

Kære alle medlemmer

NAT 1/2019 er nu lanceret online på adressen: https://www.djoef-forlag.dk/publications/nat/index.php

***************************************************************************************