Finland

(finsk tekst oversat til svensk)

Nordiska administrativa förbundets finska avdelning – en bro till andra nordiska länders förvaltning

Ordförande:
Regeringsråd Paulina Tallroth, NAF c/o Justitieministeriet, PB 25, 00023 Statsrådet

Viceordförande:
Förvaltningsråd Janne Aer

Skattmästare:
Vicehäradshövding Johanna Tallberg
e-post: johanna.tallberg(ät)helsinki.fi

Sekreterare:
Universitetslärare Sebastian Godenhjelm, NAF c/o Svenska social- och kommunalhögskolan, PB 16, 00014 Helsingfors universitet
e-post: sebastian.godenhjelm(ät)helsinki.fi


Styrelsemedlemmarna år 2015:

Regeringsråd Paulina Tallroth (ordförande)

Förvaltningsråd Janne Aer (vice ordförande)

Vicehäradshövding, auktoriserad jurist Jannika Enegren-Åberg

Ledande effektivitetsinspektör Anne Hamppula-Luoto

Jurist Lena Kumlin

Translatorsbyråns chef Katarina Petrell

Professor Stefan Sjöblom

Äldre justitieombudsmannasekreterare Håkan Stoor

Professor Markku Suksi

Jurist Ida Sulin

Vicehäradshövding Johanna Tallberg

Se: http://www.nafnet.fi