Hvordan man sender artikelforslag til tidsskriftet

Redaktionen modtager forslag til publicering. For adresser, se fanebladet 'Redaktion'

Manuskriptet skal være mellem 5-8000 ord. Desuden vedlægges på separat fil hhv. et kort abstract og forfatteroplysninger.

Manuskripter gennemgår en reviewproces med en eller flere anonyme bedømmere. Redaktionen kan beslutte, at manuskripter primært fra praktikere ikke i alle tilfælde skal igennem en formel reviewproces. Redaktionen foretager den endelige beslutning om optagelse.

Redaktionen tilstræber, at der højst må gå 3 måneder fra indsendelse til svar.

Referencer på følgende måde:

Bøger: Greve, Carsten. 2003. Offentlig ledelse. København: Jurist og Økonomforbundets Forlag.

Artikler: Hansen, Hanne Foss. 2005. "Kvalitet i evalueringspraksis". Nordisk Administrativt Tidsskrift 1(86) 27-43.

Kapitler i antologier: Andersen, Niels Åkerstrøm. 2004. "Ledelse af personlighed - om medarbejderens pædagogisering", i Pedersen, Dorthe. red. Offentlig ledelse i managementstaten. København: Samfundslitteratur, 241-267.