Forlag / køb af enkelthæfter

Nordisk Administrativt Tidsskrift udkommer på Jurist og Økonomforbundets forlag.

Information om mulighed for køb af enkelte hæfter mv. se: http://www.djoef-forlag.dk/vare/NAT