Redaktion

Hovedredaktør: Professor Eija Mäkinen
Det filosofiske fakultet
Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa
Finland
e-post: eija.makinen@uwasa.fi

Redaktionel sekretær: Universitetslærer Kristian Siikavirta
Det filosofiske fakultet
Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa
Finland
e-post: kristian.siikavirta@uwasa.fi

Nationale redaktører: Danmark
Niels Fenger, professor,
Københavns Universitet,
niels.fenger@jur.ku.dk

Finland
Eija Mäkinen, professor, Vasa universitet,
eija.makinen@uwasa.fi

Norge
Inger Marie Stigen,
inger-marie.stigen@hioa.no

Sverige
Thomas Bull, professor i konstitutionell rätt vid
Uppsala universitet,
thomas.bull@jur.uu.se