Interviews

I hvert nummer af Administrativ Debat bringer vi et længere interview med en kendt politiker eller offentlig leder. I interviewene får personerne mulighed for at ytre sig om administrative problemstillinger. De kommenterer aktuelle reformer eller ser tilbage på de beslutninger og initiativer, som de har været med til at tage. Af interviewpersoner kan nævnes:

Sophie Løhde (juni 2017): ”Sammenhængsreformen handler om at binde den offentlige sektor sammen på en ny og bedre måde.”

Bjarne Corydon (maj 2015) "Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor"

Kristian Thulesen Dahl (december 2014) "Når regeringsmagten kun er det næstbedste"

Sophus Garfiel (oktober 2014) "Når tillid skal være konkret"

Pia Olsen Dyhr (marts 2014) "Erfaringer fra samarbejdet mellem ministre og embedsmænd - fra SF's første regeringstid"

Margethe Vestager (december 2013) "Refleksioner over kommunalvalg, lokaldemokrati og nye styringsredskaber".

David Hellemann (juni 2013) "Budgetloven er et paradigmeskifte!".

Christine Antorini (december 2012) "Sammenhæng og børneperspektiv: Ny Nordisk Skole bygger bro mellem skyhøj faglighed og trivsel".

Lone Strøm (september 2012) "Dedikeret til en mere effektiv offentlig sektor!".

Bertel Haarder og Mogens Lykketoft (juni 2012) "Det kommer an på ministrene".

Claus Hjort Frederiksen (november 2011) "Der må ikke ske en politisering af embedsapparatet".

Claus Grube (juni 2011) "Dansk EU-formandskab i 2012".

Bo Smith (januar 2011) "Strategisk styring med forretningsstrategier i Beskæftigelsesministeriet".