Redaktion

Administrativ Debats redaktion består af:

Mads Lyndrup, kontorchef, Energitilsynet.

Kristian Lyk-Jensen, vicedirektør, Bygningsstyrelsen.

Claes Nilas, Vicedirektør, Formand for Nordisk Administrativt Forbund Danmark.

Jens Blom-Hansen, professor, Aarhus Universitet.

Kasper Tollestrup, chefkonsulent, Københavns kommune

Ole Toft, Administrationschef Udenrigsministeriet

Niels Jørgen Mau Pedersen, afdelingschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Stig Henneberg, kontorchef, Finansministeriet.

Ulrik Schmidt-Hansen, direktør for voksne, job og sundhed, Herlev Kommune.

Forsknings- og analysechef, VIVE, Mads Leth Jakobsen

Sekretariatschef Solvejg Schultz Jakobsen, KL