Redaktion

Administrativ Debats redaktion består af:

Mads Lyndrup, kontorchef, Energitilsynet.

Kristian Lyk-Jensen, vicedirektør, Bygningsstyrelsen.

Vibeke Iversen, chefjurist, Københavns Kommune.

Claes Nilas, Kommiteret, Formand for Nordisk Administrativt Forbund Danmark.

Jens Blom-Hansen, professor, Aarhus Universitet.

Torben Buse, afdelingschef, Social- og
Indenrigsministeriet.

Kasper Tollestrup, chefkonsulent, Beskæftigelsesministeriet.

Ole Toft, Administrationschef Udenrigsministeriet

Niels Jørgen Mau Pedersen, afdelingschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Pia Gjellerup, centerleder for Center for Offentlig Innovation, fhv. minister.

Stig Henneberg, kontorchef, Finansministeriet.

Ulrik Schmidt-Hansen, direktør for voksne, job og sundhed, Herlev Kommune.