Offentlig ledelse netop nu!

To NAF-Djøf gå-hjem-debatmøder:

Aarhus - Hermans i Tivoli Friheden, Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C: onsdag den 13. marts: 16.30-19.30

København - Bethesda – Rømersgade 17, 1362 København K: mandag den 25. marts: 16.30-19.30.


Ramme:

Ledelseskommissionen afgav sin rapport sidste år med mange gode observationer om offentlig ledelse. Men har kommissionens anbefalinger ført til nogen ændringer i udøvelse af offentlig ledelse bredt set: i staten, i regionerne og i kommunerne? Og hvordan vil de offentlige ledere leve op til forventningerne fra politisk hold om bedre sammenhæng i den offentlige opgaveløsning. Og med mere gennemsigtighed og konkurrence på tværs.

Temaer, der vil blive taget op på de to møder:

- ”Sæt borgerne først” – det var én af Ledelseskommissionens hovedanbefalinger, men bliver budskabet taget tilstrækkeligt alvorligt blandt de offentlige ledere?
- Politikernes tillid til ledelse, hvordan skabes der operativt mere rum til driftsledelse?
- Arbejdsdelingen mellem ”politisk orienterede topledere” og ”forvaltningsledere”, sådan at der skabes lydhørhed og respekt
- Inddragelse af brugere i ledelse, herunder påvirkning af ledelsesbeslutninger
- Betydningen af tværgående parametre på tværs af organisationer og deres ledelse – sygefravær, det faglige niveau, trivsel mm.
- Bedre fagligt samarbejde på tværs, f.eks. om klimaudfordringen, bedre patientbetjening mm.
- Kompetenceudvikling – af chefer og medarbejdere

Oplægsholdere:

Aarhus:
Kommunaldirektør Lars Andersen Clement
Professor Peter Bjerre Mortensen

København:
Regionsdirektør Svend Særkjær
Professor Peter Bjerre Mortensen 


Dato
Se beskrivelsen.


Sted
Købehavn og Århus


Tilmelding
Kommer snart


Pris