Nordisk Administrativt Forbund (NAF) – fagligt debatarrangement

Mange Djøf´fere kommer ind i offentlige myndigheder og organisationer, hvor de skal lede og/eller samarbejde med fagprofessionelle. Man hører ofte frustrationer på begge sider. Djøf´ferne synes ikke, at de fagprofessionelle er lydhøre nok i forhold til de overordnede styringsbehov. Der skal skabes resultater, og der skal kunne måles på effekten af den offentlige produktion. Omvendt synes de fagprofessionelle ofte, at Djøf´ferne blander sig for meget i produktionen og går for langt ned i detaljerne i forhold til deres faglige ekspertise.
Men er der ikke brug for at udfordre professionsforståelsen og komme med nye vinkler, f.eks. baseret på de økonomiske realiteter og rammer ? Og er der ikke også behov for at italesætte, at der fortsat er alt for mange områder, hvor kommunerne nærmest har fundet 98 forskellige løsninger i stedet for at basere sig på de ”sikre data”, der efterhånden findes inden for rigtig mange fagfelter?
Og omvendt: er Djøf´ferne gode nok til at forstå borgernes perspektiv ? Og at mange løsninger på de store velfærdsudfordringer bedst udvikles i samarbejde med frivillige og borgere ?
Hvordan får vi skabt dette forum for gensidig respekt om hinandens faglighed ? Og hvordan får vi skabt de rette alliancer om implementering, sådan at både politikere, administratorer, fagprofessionelle og frontpersonale føler sig involveret og respekteret ? Hvordan forstår man hinanden på tværs af fagligheder, sådan at man også kan se værdien af bidrag med et forskelligt fagligt udgangspunkt ? Og hvordan får man skabt det tillidsrum omkring udøvelse af ledelse, sådan at Djøf-lederen også kan udfordre fagligheden og stille spørgsmål om videndeling og best practice ?.


Debatarrangement Aalborg – afholdes torsdag den 15. marts kl. 16.30-18.30 som gå-hjem-møde
(Sted: Comwell Hvide Hus, Aalborg)
Nicolaj Ejler, forfatter
Regionsdirektør Svend Serkjær, Region Nordjylland
Innovationsdirektør Dorte Stigaard, Aalborg Universitet
Ph.d. og Lektor Christian Bøtcher Jacobsen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Debatarrangement København – afholdes tirsdag den 17. april kl. 17.00-19.15 som gå-hjem-møde
(Sted: Bethesda, Rømersgade 17, København)
Nicolaj Ejler, forfatter
Administrerende direktør Peter Steensgaard Mørch, Københavns Kommune
Administrerende direktør Merete Agergaard, SKAT

Ordstyrer er ved begge arrangementer Formand for Nordisk Administrativt Forbund, kommitteret Claes Nilas.

Tilmelding til de to debatmøder: kan ske på DJØFs hjemmeside www.djoef.dk under kurser-og arrangementer.

Dato


Sted


Tilmelding


Pris