Generalforsamling i Nordisk Administrativt Forbund 2017.

Dagsordenen er:

1. Generel orientering, herunder om Administrativ Debat.
2. Valg af Formand.
3. Valg af styrelse.
4. Godkendelse af regnskab for 2016.
5. Godkendelse af budget for 2017.
6. Eventuelt.

Vh Claes Nilas

Dato
Mandag den 26. juni kl. 16.30


Sted
Generalforsamlingen afholdes hos Djøf, Gothersgade 133.


Tilmelding
Nej


Pris
Gratis